تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 آبان ماه
نظر به درخواست مکرر و متعدد پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقاله تا 30 آبان ماه 1395 تمدید شد.

نظر به درخواست مکرر و متعدد پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقاله تا 30 آبان ماه 1395 تمدید شد. خواهشمند است ارسال مقاله خود را به روز آخر موکول ننمائید.

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1395/8/25

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان