تاریخ های مهم همایش
تاریخ های مهم همایش

تاریخ های مهم همایش:

آخرین مهلت ارسال  مقالات: 1395/8/10

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/8/25

آخرین مهلت واریز هزینه‌ها: 1395/8/30

زمان برگزاری همایش: 1395/9/24

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1395/7/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان