هزینه های شرکت در همایش برای ثبت نام تا تاریخ 5 آذر ماه 1395

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ ها و شرکت کنندگان آزاد

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد 

دانشجویان کارشناسی

 

شرکت در همایش با ارائه مقاله

1000000

800000

600000

ریال

شرکت در همایش با ارائه مقاله

(برای مقاله دوم و سوم)

500000

400000

400000

ریال

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله

500000

400000

400000

ریال

 • هر فرد می‏ تواند حداکثر سه مقاله به همایش ارسال نماید و فقط برای دو مقاله، نویسنده‏ اول باشد.
 • هزینه دریافتی، صرف ارائه‏ گواهی شرکت در همایش، گواهی ارائه مقاله، بسته همایش شامل کیف و لوح فشرده مجموعه مقالات، ناهار و .... می‏ شود.
 • چاپ مقالات منوط به ثبت نام  و پرداخت هزینه است. 
 • چنانچه فردی صرفا علاقمند شرکت در همایش بوده ولی مایل به دریافت بسته همایش نیست، الزامی برای پرداخت هزینه ندارد. 
 • برای دریافت گواهی شرکت و ارائه مقاله، ثبت نام تمامی مولفان یک مقاله الزامی است. 
 • تمامی فارغ التحصیلان مقاطع مختلف جزو شرکت کنندگان آزاد محسوب می شوند.
 • هزینه‌های شرکت در همایش، پس از تاریخ فوق افزایش خواهد یافت.

هزینه شرکت در کارگاه های آموزشی

 • تمامی کارگاه ها نیمروزه بوده و صبح و بعد از ظهر در محل برگزاری همایش (دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) برگزار خواهد شد.
 • مدت هر کارگاه دو ساعت خواهد بود که دو عنوان صبح و دو عنوان دیگر بعدازظهر تشکیل می شود.
 • هزینه هر کارگاه جداگانه بوده و 500000 ریال معادل یک پنجاه هزار تومان است.
 • کسانی که عضو یکی از انجمن های جامعه شناسی و روانشناسی ایران باشند، از 20 درصد تخفیف برخوردارند.
 • سرفصل های کارگاه ها متعاقبا اعلام میشود.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان