تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:    1395/8/10 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله تمدید شد: 1395/8/25

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:            1395/8/25

زمان اعلام نتایج:           1395/9/1    

آخرین مهلت پرداخت هزینه‌ها:              1395/9/5

زمان برگزاری همایش:                        1395/9/24

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان