پژوهشگران و دانشجویان گرامی

با توجه به اشکالات اخیر سایت همایش، مهلت ارسال مقاله تا 25/8/1395 تمدید شد. به همین ترتیب، نتایج مقالات ارسالی نیز در 30/8/1395 اعلام خواهد شد.

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان