محورهای علمی همایش

بررسی مسائل نوپدید مرتبط با خانواده از منظر جامعه شناختی، روانشناختی، حقوقی

بررسی میزان شیوع مسائل نوپدید مرتبط با خانواده در مناطق مختلف کشور

سبب شناسی مسائل نوپدید مرتبط با خانواده

راهکارهای پیشگیرانه و مداخله‏ ای در راستای کاهش اثرات منفی مسائل نوپدید مرتبط با خانواده


 

محورهای موضوعی همایش

 • سبک زندگی
 • ماهواره و رسانه های تصویری
 • دنیای مجازی و شبکه های ارتباطی
 • عفاف و حجاب
 • طلاق
 • ازدواج های نابهنگام
 • تجرد قطعی
 • ازدواج سفید و هم خانگی
 • بی وفایی های زناشویی
 • تغییر ساختار و ابعاد خانواده
 • شکاف نسلی
 • فرزندآوری و فرزندپروری
 • فرزندخواندگی
 • روش های جدید باوروی (رحم اجاره ای، اهدا جنین،...)
 • اعتیاد و بیماری های رفتاری
 • خشونت خانگی
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان