پنل اول:چالش های فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی و حقوقی تحکیم خانواده و ترویج ازدواج

پنل دوم: خانواده و سبک زندگی، نقش رسانه و دنیای مجازی

پنل سوم: آسیب های خانواده، راهکارهای پیشگیرانه و مداخله ‏ای (جمع بندی)

 

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان