آدرس محل برگزاری کنفرانس: تبریز- 35 کیلومتری جاده تبریز- آذرشهر – سایت اصلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

تلفن‌هاي تماس:

مخابرات دانشگاه: 34327500-041

دبیرخانه کنفرانس:09211320264

 

 

مسیرها:

 

 

 

مبدا حرکت

ایستگاه وسیله نقلیه یا طریقه سفر

وسیله نقلیه

ایستگاه قطار تبریز

میدان راه آهن

1- تاکسی های سواری تبریز- آذرشهر

2- قطار اختصاصی دانشگاه

پایانه (ترمینال) اتوبوسرانی تبریز

پایانه اتوبوسرانی

اتوبوس های تبریز- آذرشهر

فرودگاه تبریز

ابتدا با استفاده از تاکسی های فرودگاه به میدان راه آهن عزیمت نمایید. سپس با استفاده از تاکسیهای تبریز- آذرشهر یا قطار اختصاصی دانشگاه عازم محل همایش شوید.

1- تاکسی فرودگاه

2- تاکسی تبریز آذرشهر

3- قطار اختصاصی دانشگاه

 

 

 

 برنامه قطار اختصاصی دانشگاه

 چنانچه به صورت زمینی یا هوایی به تبریز آمدید، می توانید در ایستگاه راه آهن تبریز مطابق با برنامه فوق از قطار اختصاصی دانشگاه برای آمدن به همایش استفاده کنید. در فرودگاه و پایانه تبریز، تاکس های ویزه راه آهن حاضر میباشند. 

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان