اعلام نتایح
نتایج داوری مقالات بزرودی

پژوهشگرامی گرامی

با توجه به تمدید مهلت ارسال و ویرایش مقالات ارسالی، نتایج داوری مقالات به زودی تدریجا در سایت همایش اعلام می گردد.

 

دبیر اجرایی همایش

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1395/9/2

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان